Järvaveckan

Det spelar roll

Järvaveckan är ett initiativ som går mot strömmen: en plattform som bryter ny mark och utmanar våra uppfattningar om varandra. Inför upplagan 2023 fick Gullers Grupp uppdraget att stöpa om Järvaveckans kommunikation – en satsning som resulterade i besöksrekord.

jarvaveckan-hero

CASET I KORTHET

Vad vi gjorde

Järvaveckan är en demokratisk plattform och mötesplats som arrangerats av stiftelsen The Global Village varje försommar sedan 2017. Syftet är att främja demokrati och gemenskap i samhället, och samtidigt öka delaktigheten i samhällsfrågor bland invånarna med utländsk bakgrund.

Evenemanget förvandlar under några dagar Spånga idrottsplats i nordvästra Stockholm till Sveriges politiska epicentrum, men också till en marknadsplats, ett jobbtorg, en festival, ett branschmingel och en konstutställning. Järvaveckan främjar möten och diskussioner över gränser och mellan grupper.

Som byrån för ledande samhällsaktörer kändes det självklart för Gullers Grupp att ta sig an uppdraget att förstärka Järvaveckans kommunikation och dess roll som just samhällsaktör. Tillsammans skapade vi kampanjen ”Det spelar roll”, för att understryka vikten av att faktiskt dyka upp, att delta – att bry sig.

Arbetet inför Järvaveckan 2023 började redan hösten 2022. Målet: att bidra till en upplyst debatt och ett öppnare samtal genom ny kunskap och nödvändiga insikter om det svenska samhället. Vi började med att ta fram en ny kommunikationsstrategi, kommunikationsplan och grafisk profil. Med den nya looken fick Järvaveckan ett nytt, mognare uttryck, som också tillät att målgruppen kunde breddas betydligt.

Varumärket för stiftelsen The Global Village, som är arrangör för Järvaveckan, tonades ned. Samtidigt valde vi att skala upp Järvaveckan Research, för att på allvar etablera Järvaveckan inte bara som ett årligt evenemang, utan som en faktakälla och organisation som verkar året runt. Tillsammans tog vi fram ett digert program av intressanta talare och paneler, för att på allvar kunna djupdyka i vårt samhälles viktigaste frågor.

Under vårterminen jobbade vi tightare än någonsin, med en kommunikatör från Gullers Grupp på plats på Järvaveckans kontor och direkt involverad i den dagliga kommunikationen. Med en kampanj under parollen ”Det spelar roll” ville vi motivera fler att faktiskt dyka upp och delta, och visa hur viktigt det är att ta ställning för sådant vi bryr oss om. Tillsammans med årets tema ”Morgondagens Sverige” slog vi an en positiv ton i en annars dyster samtid. Budskapen syntes i digitala flöden i flera kanaler och fysiskt runt om i hela Stockholm, det senare mycket tack vare ett samarbete med Clear Channel.

Kampanjen nådde en räckvidd på över 1,3 miljoner i sociala medier. Den totala exponeringen för Järvaveckans kommunikation, inklusive sociala medier, pressklipp, tryckt media och digital annonsering, blev över 121 miljoner, nästan en fördubbling från 2022. Besökssuccén lät inte heller vänta på sig: Järvaveckan 2023 blev med 68 000 besökare en av de mest framgångsrika upplagorna hittills – 15 000 fler än det tidigare rekordet, motsvarande en ökning på nästan 30 procent.

121mnexponeringar för kampanjen
68tnbesökare på Järvaveckan 2023
30%fler besökare än 2022