Post- och telestyrelsen (PTS)

En digital mötesplats i pandemins tid

En interaktiv livesändning med deltagare från hela landet, 35 workshopgrupper med totalt över 200 deltagare och fem olika temaspår. Det blev lösningen när nätverksdagen Digin på grund av pandemin snabbt fick ställa om till ett helt digitalt format.

Deltagare från sändningen i studion som användes

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Digin är en nätverksdag för anställda i offentlig sektor som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Den arrangeras av Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Den ursprungliga planen var ett fysiskt arrangemang med några mindre digitala inslag. Lokalen var bokad och datumet satt. Men mitt i planeringen slog covid-19 till. Då ämnet digital tillgänglighet blir än mer viktigt i pandemins tid var det inte ett alternativ att ställa in, vi behövde ställa om.

Tillsammans med en modig och snabbfotad uppdragsgivare arbetade vi om planerna till en digital helhetsupplevelse med såväl interaktiva inslag som digitala workshops. Eventet gavs en tydlig kronologi med ett före, ett under och ett efter. Det var ett strategiskt val då det digitala formatet förutsätter att bygga intresse före eventet, engagera och tillgängliggöra material under eventet och efter konferensen bevara och ta vidare all kunskap som genereras.

Rent praktiskt byggde vi i en rymlig studiomiljö upp flera scener. Sändningen leddes av de två erfarna moderatorerna Beata Wickbom och Staffan Taylor. Det digitala formatet gjorde att de delar av konferensen som genomfördes som webbsändning kunde göras öppet för alla med intresse för frågan. Föranmälda deltagarna kunde sedan arbeta i digitala temaspår tillsammans med andra.

En viktig del var att skapa just en mötesplats där deltagarna kunde knyta kontakter och byta erfarenheter. Lösningen blev det interaktiva spelet Diginsikter som gav deltagarna möjlighet att i mindre workshopgrupper diskutera frågor och egna erfarenheter kring inkludering och delaktighet. Spelet har efter konferensen tillgängliggjorts så deltagarna, eller andra, kan använda det för att jobba vidare med frågorna.

Konferensen var tillgänglighetsanpassad och möjlighet till teckentolkning, syntolkning och textning fanns för de som behövde det. Totalt deltog över 200 personer i temaspåren med workshops och över 4000 personer tittade på de webbsända öppna programpunkterna. Fem olika temaspår fanns att tillgå och det genomfördes totalt 35 olika workshops. Allt från en digital plattform som gjorde att dagen ändå kändes som en helhet, trots att man rent fysiskt befann sig på över 200 olika platser.

200Deltagare
35Workshops
4kTittare
Citat
”Vårt mål var att det inte skulle vara en vanlig digital konferens utan en riktig mötesplats där deltagarna verkligen möttes och alla var delaktiga i att skapa innehåll och engagemang.” Charlotte Aleman, Kreativ strateg och kommunikatör, Post- och telestyrelsen