Case

Meny
Stäng

Från småstadsinformation till visuell audio tour

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Stadsvision Sundsvall beskriver hur Sundsvalls centrum ska utvecklas fram till 2037. Stadsvisionen har tagits fram i samverkan med allmänhet, företag, organisationer och myndigheter och finns sammanställd i formen av en broschyr samt som information på kommunens webbsida.

Sundsvalls stadsvision är något som berör alla men i konkurrens med ett allt större kommunikationsflöde och med ett svagt allmänintresse för kommunens verksamhet är kunskapen om vad den innehåller låg. Därför låg utmaningen i att skapa en visuellt lockande upplevelse som på ett nytt och enkelt sätt skapade intresse och förklarade Stadsvisionen för de tänkta målgrupperna.

"En viktig del i vårt jobb är att skapa delaktighet hos medborgarna kring stadsutveckling, vår stadsvision och vad som händer och planeras i Sundsvall."

- Johan Lindstammer, marknadsförare, Sundsvalls kommun
Gullers grupp

Alla har någon gång varit på en guidad resa, så varför inte gå på en digitalt guidad resa i sin egen stads vision. Vi skapade helt enkelt webbaserade guidade turer i Stadsvision Sundsvall. Under genomförda målgruppsundersökningar konstaterades att målgrupperna har en väldigt specifik önskan om vem som skall informera dem om stadsvisionen. Anledningen beror på att politiker vill få informationen av andra politiker, tjänstemän av andra tjänstemän, näringslivet från en lokal näringslivsprofil och medborgarna från någon med stort hjärta för Sundsvall.

Med anledning av detta handplockades fyra välbekanta ansikten ett för respektive område inom politik, näringsliv, tjänstemän och medborgare, men valet att välja guide när du kliver in står så klart fritt.

Gullers grupp

De guidade turerna till ”nya” Sundsvall tar besökaren med på en resa genom olika delar som utvecklats eller är under utveckling i stadsvisionen. Besökaren följer aktivt med i en kartvy och ”teleporteras” mellan olika platser som guiderna valt ut och som är av betydelse för stadsvisionen. På varje plats kan besökaren lyssna på guidens berättelse om platsen, se bilder, filmer och lyssna på ljud från området. Det visuella utförandet är modernt och ger en känsla av framtid. Varje guidad tur inleds med ett filmklipp där guiden presenteras och efter det inleds respektive guidning. Hela verktyget är byggt utifrån tillgänglighetskrav och innehåller både ljud text och bild.

Gullers grupp

Upptäck nya Sundsvall med oss

Har du sett Stadsvisionens digitala guide på webben? Där kan du följa med och se hur Sundsvall växer, utvecklas och går en spännande framtid till mötes. För att du ska få en snabb överblick har våra guider valt ut några av sina favoritplatser som de berättar mer om. Så, häng med och utforska nya Sundsvall redan idag.

Vilken guide väljer du?

Gullers grupp

De totala insatser som genomförts mäts i en attityd- och kännedomsundersökning i september 2016. De kvantitativa målen är under mätning, där de första två veckornas resultat presenteras nedan. Kampanjen har fått över 83 000 visningar på Facebook och över 13 000 visningar på Instagram. För insatserna sattes ambitiösa mål då både intresse och kännedom för innehållet tidigare varit väldigt lågt. Att tjänsten varit väldigt lyckad bekräftas genom att den inspirerat många andra verksamheter och organisationer att genomföra liknande lösningar för andra typer av varumärken och tjänster.

Case

Så lyssnade vi på unga och sänkte tröskeln att söka till högskolor