I trygga, säkra händer

Dela på Facebook Dela på Twitter
#000

Att locka och behålla kvalificerad personal är en utmaning för hela vården – så också för Danderyds sjukhus. För att stärka bilden av Danderyds sjukhus som en attraktiv arbetsgivare och ett av Sveriges största och ledande akutsjukhus, gjordes en omarbetning och en översyn av den befintliga grafiska profilen/manualen och logotypen. Ett profilerande kommunikationskoncept togs fram för att bidra till att stärka varumärket och för att underlätta rekrytering. Arbetet tog sin utgångspunkt i flera undersökningar som gjorts bland patienter, anhöriga och personal och i ett internt identitetsarbete som hade identifierat Danderyds sjukhus som ett sjukhus präglat av ett varmt omhändertagande, hög professionalitet, samarbete över verksamhetsgränserna och en innovation och forskning i framkant.

Lösningen utmynnade i kommunikationskonceptet ”I trygga, säkra händer”.
– I trygga, säkra händer” är ett påstående om Danderyds sjukhus – men också en formulering av de förhoppningar varje patient har inför sitt besök. Att hamna i trygga, säkra händer. Uttrycket svarar på flera frågor, bland annat ”vad?” och ”hur?”. Vad det innebär att vårdas på Danderyds sjukhus – att vara i trygga och säkra händer – och hur vården och behandlingen bedrivs: med tryggheten och säkerheten främst.

I uppdraget ingick också att tillämpa konceptet och den modifierade grafiska profilen på bland annat sjukhusets rekryteringsannonser, affischer och sjukhusets tidning.

Se alla case

Nästa case

Minidokumentär om Strandparken