Göteborgs Stad

Konsten att skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv

Över 10 000 medarbetare som ska kroka arm under gemensam flagg och stärka bilden av sig själva som en nytänkande och attraktiv arbetsgivare. Det är svårt nog i vanliga fall, nu handlade det dessutom om äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad. En ny förvaltning i en bransch som har fullt sjå med att kämpa mot fördomar om att arbeta inom äldreomsorgen.

CASET I KORTHET

Vad vi gjorde

I takt med att allt fler blir äldre och så småningom behöver vård är rekryteringsbehovet för branschen alarmerande. Hälsa, vård och omsorg är de facto en spännande framtidsbransch. Men kommer vi få alla medarbetare inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen att känna det? Och framför allt – kan vi få potentiella medarbetare att tro på det?

Arbetet inleddes med en nulägeanalys där vi tog del av aktuella rapporter och underlag för att få en gemensam bild av nuläget. I det arbetet gjordes även intervjuer med ledningsgruppen. Det genomfördes också två målgruppsanalyser; den ena med ett brett anslag bland potentiella medarbetare och den andra med ett särskilt fokus på prioriterade och svårrekryterade yrkesgrupper, där kompetensbristen är som störst.

Utifrån analysen formulerades mål och strategi, inklusive ett antal förflyttningar samt en position. Löftet ”Var med och skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv” la grunden till den långsiktiga konceptuella riktningen och fem strategier för genomförande. Aktiviteter sprungna ur det arbetet genomfördes under hösten 2023.

Den första strategin, ”Stärka bilden brett av framtidsbranschen” mynnade ut i en kampanj som lyfte bilden av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborg som en nytänkande och attraktiv arbetsgivare, för att öka intresset och kännedomen för att rekrytera rätt kompetens, både idag och i framtiden. Samt att göra befintliga medarbetare till stolta aktiva ambassadörer som stannar länge. Kampanjen belönades med guld i Magnet Employer Branding Awards i kategorin Kreativ klass.

Med strategi två ville vi rikta insatser mot prioriterade yrkesgrupper och belysa fördelarna med att jobba som t ex enhetschef eller undersköterska inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Därför tog vi fram filmkonceptet: ”Därför går jag till jobbet”, där vi på ett nära och annorlunda sätt kunde följa ett antal personer under en arbetsdag. Filmerna har hittills hjälpt till att skapa stolthet internt och nyfikenhet externt.

Vi har skapat förutsättningar för de 10 000 medarbetarna att kroka arm och på sikt skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.

Film: Därför går jag till jobbet

Kampanjenheter Framtidens medarbetare