Scenkonst Västernorrland

Kultur för alla – via fem webbar

Kultur skapas av och finns till för oss alla. Scenkonst Västernorrlands uppdrag är att utforska och utveckla verksamhet inom dans, teater, film och musik. Varje konstform lever sitt eget liv och tillsammans bildar de ett vackert lapptäcke av karaktär och kreativitet. Samtidigt innebär det extra sömnad när webben ska uppdateras… och varje konstform och varumärke ska ha ett eget uttryck.

Två personer ses förbereda ett konstverk som består av en jeansjacka prydd med blommor

Caset i korthet

Vad vi gjorde

2020 skulle bli året för en rejäl uppdatering av Scenkonst Västernorrlands digitala närvaro. Den gamla webbplatsen togs fram 2014 när verksamheten gick under namnet Scenkonstbolaget. Sedan dess hade mycket hänt, både internt och i den digitala utvecklingen. I samband med utvecklingen av den nya webben ville man därför att varje varumärke skulle få en egen sajt med tydligare prägel och en ny egen identitet, där de konstnärliga verksamheterna kunde ta för sig och synas mer – med ett fokus på ”digitalt först” och en tydlig röd tråd.

Att ta fram fyra nya, visuellt distinkta webbplatser – med samma tekniska plattform som bas – kräver sitt team. När Gullers Grupp kom in i bilden sensommaren 2020 stod det klart att projektet skulle kräva ett tight samarbete och innefatta kompetenser från alla våra kontor, från UX-designers till webbutvecklare och strateger.

Projektet inleddes med en designsprint. Vi använde oss av Design Thinking-metoden och på en vecka tog vi fram en klick- och testbar prototyp på det som skulle bli den nya startsidan. Här fick vi stor hjälp av kundens insikter och erfarenheter från att driva verksamheter och skapa kreativa uttryck inom dans, teater, film och musik.

Kultur ska vara tillgängligt för alla och det ville vi verkligen lyfta. Scenkonst Västernorrland finns till för tre övergripande målgrupper: de som gör konst, de som visar eller vill visa konsten samt de som konsumerar konsten. Alla tre grupperna har olika behov – allt från kurser och workshops, till lokalbokningar och kalendarium behöver få plats på respektive webbplats.

När grunden var satt gick arbetet vidare med att utveckla det visuella uttrycket för de olika konstformerna. Alla webbarna vilar på samma tekniska plattform och struktur, men fick egna digitala identiteter och under arbetets gång fick respektive verksamhet sätta egen prägel på sin sajts egenskaper och design utifrån sina behov.

Webbutvecklings- och designjobbet lade samtidigt grunden för en ny övergripande varumärkesstrategi och riktning i den visuella kommunikation, till exempel via nyhetsbrev, sociala medier och tryckt material – även om fokus låg på ”digitalt först”.

Resultatet blev fem nya snygga webbar, med teknik och design som för Scenkonst Västernorrland in i den digitala samtiden.