Case

Meny
Stäng

Så lyssnade vi på unga och sänkte tröskeln att söka till högskolor

Spela filmen
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

För att få en ännu djupare förståelse för hur det kan vara att stå inför valet att söka till högskola idag, så bearbetade vi ämnet djupare med vår fokusgrupp Upinion.* Tillsammans med dem tog vi reda på vilka beteenden, förväntningar och behov som 16-20 åringar tampas med då de försöker bena ut vad de skall bli när de blir stora. Vi ville veta mer om vad deras uppfattning är kring högskolor och högre studier generellt, hur de hittar information, vad tycker de saknas för att bli inspirerade och vad krävs för att de skall kunna ta ett beslut. Detta insiktsarbete var ett starkt komplement till de övriga intervjuerna, rapporter och målgruppsanalyser. Arbetet gav oss även mängder av adderade uppslag för kreativa lösningar.
 

*Upinion är Gullers Grupps egen fokusgrupp med syftet att få djupare insikter i målgruppen 16-20 år.

"Humaniora? Jag var tvungen att Googla det."

- Deltagare från Upinion
Gullers grupp
Gullers grupp
Gullers grupp

Ambitionen var att ta vara på många unga människors vilja att göra något som samtidigt har betydelse för samhället och sig själv. Svårigheten för de flesta studenter är att veta vilken utbildning man behöver för sin framtida utveckling. Genom ett digitalt verktyg matchade vi högskolans utbud med FN:s globala mål för att göra det möjligt för fler att hitta rätt utbildning. För att marknadsföra verktyget så gjordes en film som utgår från dramatiska händelser i världen som triggar igång en kraft att vilja vara med och förändra ”Jag vill något annat”!

Vi tog hjälp av kurs- och programansvariga på Södertörns högskola och lät dem stå för själva mappandet av deras kurser och program mot FN:s utvecklingsmål. Informationen matades direkt in i vår databas. Genom att aktivera den här viktiga gruppen skapade vi ett nytt mindset som fick dem att tänka i nya banor kring vad deras utbildning kan bidra till.

Case

Så ökar vi kunskapen om privat driven vård och omsorg