Så synliggjorde vi en osynlig sjukdom

Dela på Facebook Dela på Twitter
#000

MS är en sjukdom som inte syns på utsidan, vilket gör att både anhöriga och drabbade har svårt att förstå vad det är. Detta leder bland annat att många patienter inte får rätt vård i tid. Med tidig behandling kan sjukdomsförloppet bromsas vilket minskar både patients lidande och kostnaderna för samhället. Utmaningen var därför att synliggöra en osynlig sjukdom. Både på ett sätt som ökade förståelsen och kunskapen om MS, och på ett sätt gjorde att frågan hamnade på agendan.

– Hampus Fernström, Projektledare

#000

Genom att sätta ihop ett gränsöverskridande team med helt olika kompetenser och kunskaper om MS fick vi möjlighet att börja helt från början. Sjukdomen MS är komplicerad och symptomen är olika för alla. Men det finns två symptom som många patienter känner igen sig i: utmattningskänslan och balansproblemen. Genom att ta fasta på det kom vi fram till en idé som på ett enkelt sätt förklarar vad MS är. Lösningen blev ett par 3D-printade skor som simulerar hur det är att leva med MS.

– Johan Yilmaz, Creative Director

Att gå från idé till prototyp till produktion av något som aldrig tidigare gjorts kräver både mod och tålamod.

Matilda Palm, Produktionsledare
#000

Skorna fick stort genomslag i såväl sociala som traditionella medier. Kampanjen fick spridning internationellt i flera europeiska länder. Det kommer även genomföras en Sverigeturné där vi har bjudit in landstingspolitiker och vårdpersonal att prova skon i verkligheten. Syftet är att öka förståelsen för sjukdomen och samtidigt belysa de nya nationella riktlinjerna för MS-vården i Sverige.

Britt-Marie Lindblad, Kundansvarig

Se alla case

Nästa case

Minidokumentär om Strandparken