Så utformades utställningen som visar kampen för allas lika rätt

Dela på Facebook Dela på Twitter
#000

 
Utställningen 100% Kamp – Rättighetskämpar berättar om hur rättigheter skapas, om konflikter kring rättigheter och vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor.

I utställningen återges kamper i det lilla och i det stora, i det förflutna och i vår samtid. Den gemensamma utgångspunkten är att de utspelar sig i Västernorrland. Vi möter människor som strävar efter att generationer senare ska få bo i ett eget hem, ha rösträtt, aborträtt, rätt att välja vem man gifter sig med och rätt att slippa påtvingade medicinska ingrepp.

 

#000

Vi har med designkonceptet försökt att förstärka kraften i varje ord, varje mening och varje kamp. Tillsammans med Sundsvalls museum lyckades vi tydligt visualisera de människor som genom tiderna kämpat för oss som lever idag.

–  Mattias Gustafsson, Art Director, Gullers Grupp
 

Genom att lyfta mod, civilkurage och moral i starka texter och bilder berättade utställningen om unika personligheter som stått upp och gett ord för det vi idag tar för givet: rätten att leva, bo och älska på lika villkor, oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass och ursprung.

Daniel Eklund, museichef, Sundsvalls Museum
#000

Att vi ständigt påminns om att kampen för allas lika rätt känns extra viktigt i den tid vi lever i nu. Ingenting kan tas för givet, de rättigheter vi idag ser som självklara har människor under århundraden kämpat för – och kampen fortsätter.

– Terése Lind, produktionsledare, Gullers Grupp

 

Se alla case

Nästa case

Så ökar vi kunskapen om privat driven vård och omsorg