Strategisk improvisation – effektiv kommunikation i en föränderlig värld

Dela på Facebook Dela på Twitter
#000

Går det fortfarande att planera sin kommunikation i en värld som ständigt förändras? Har vi de rätta kommunikationsverktygen för en verklighet där tiden inte räcker till och kontexten aldrig är konstant?

Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp, och Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, lanserar under 2017 ett nytt perspektiv på vad som kännetecknar effektiv kommunikation; strategisk improvisation.

Strategisk improvisation tar sin utgångspunkt i det faktum att det idag krävs ett annat mått av situationsanpassning och ett modernare sätt att se på strategisk kommunikation för att verkligen bli framgångsrik i sin kommunikation. Förändringstrycket är stort och förmågan att anpassa sig till den rådande situationen är avgörande för den som vill nå ut i bruset.

Kommunikatörer måste lära sig att inte bara planera utan också improvisera i sin kommunikation. Det handlar inte bara om snabba blixtkampanjer utan också om hur organisationen reagerar på och lyckas använda och utnyttja oväntade impulser.

Katarina Gentzel Sandberg
#000

I boken NU – Strategisk improvisation för effektiv kommunikation presenteras resultaten av teori, praktik och djupintervjuer med framgångsrika kommunikationschefer. Stor inspiration kommer också från improvisatörer från andra håll: musik, teater, politik och militär strategi. Gemensamt för dem alla är att de framgångsrikt har haft förmåga att kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktighet och ad hoc, erfarenhet och nyskapande.

Boken släpps den 1 september 2017, bevaka boken här. 

Se filmen som visar kärnan i begreppet Strategisk improvisation

Intresserad av att läsa mer om strategisk improvisation?
Läs Katarinas intervju med Sveriges kommunikatörer.
Se en kort intervju med Katarina och Jesper.

Se alla case

Nästa case

Så synliggjorde vi en osynlig sjukdom