Det lönar sig att vara en samhällsaktör

För att mäta och bedöma företag och organisationer utifrån hur de uppfattas som samhällsaktörer har Gullers Grupp utvecklat ett nytt verktyg: Samhällsaktörsindex. Indexet baseras på en undersökning bland svenska folket och resultatet är glasklart: Det lönar sig att vara samhällsaktör. Inför årets mätning växlar vi upp ordentligt och inkluderar 300 svenska företag och organisationer.

Världen står inför flera stora utmaningar: klimatkrisen och den gröna omställningen, demokratier som försvagas och åldrande befolkningar gör att allt fler kräver att företag och organisationer tar ett samhällsansvar och bidrar till en positiv utveckling. Inte konstigt att många nu vill bli samhällsaktörer. 

Gullers Grupp är byrån för ledande samhällsaktörer. Med tävlingen Årets Samhällsaktör har byrån under många år fångat upp branschens uppfattning om vilka aktörer som gjort störst skillnad – Samhällsaktörsindex riktar istället in sig på att samla in svenska folkets insikter. 2023-års mätning blev ett pilottest som inkluderade 100 svenska företag och resultatet gjorde flera saker tydliga.

– Förutom att fånga hur väl dessa företag uppfattas som samhällsaktörer, såg vi tydligt att det lönar sig att vara en samhällsaktör. Du måste göra rätt och du måste ha synlighet för det du gör. Har du det så har du ett trumfkort i den stora kompetensutmaning som pågår nu och kommer att vara en stor fråga framåt, säger Hans Gennerud som är senior partner på Gullers Grupp.

På uppdrag av Gullers Grupp har Norstat genomfört undersökningen. Via sin webbpanel har de gjort 2500 intervjuer med frågor om 100 företag bland ett representativt urval av befolkningen 18 år och äldre.

– Vi ser även att sambandet mellan att uppfattas som en samhällsaktör och att uppfattas som att ha produkter och tjänster som bidrar till samhällsutvecklingen. Så att vara en samhällsaktör påverkar affären positivt och stärker förmågan att rekrytera avsevärt, fortsätter Hans Gennerud.

Samhällsktörsindex växer rejält under 2024

Förra året genomfördes piloten av Samhällsaktörsindex. Under 2024 kommer indexet att växa rejält i omfattning. Utöver det privata näringslivet kommer även offentliga organisationer att omfattas. Antalet företag och organisationer som mäts kommer att öka, från strax under 100 till 300. 

Urval av resultat från pilotstudien
1 = starkt positivt samband, 0 = inget samband alls

  • Bra arbetsgivare: [Samband på 0,6-0,8, medel 0,7] Sambandet mellan att uppfattas som en samhällsaktör och att uppfattas vara en bra arbetsgivare är väldigt starkt.
  • God affär: [Samband på 0,6-0,8, medel 0,8] Ett liknande starkt samband finns mellan att uppfattas som samhällsaktör och att ha produkter och tjänster som bidrar till samhällsutvecklingen.

Bland de aktörer som i störst utsträckning syns och märks som samhällsaktörer i urvalet finns företag från flera olika branscher, exempelvis energiförsörjning såsom Vattenfall, handel direkt till konsumenter såsom Ikea, Coop, Ica, Apoteket och försäkringsbranschen genom Länsförsäkringar och Folksam. Även Systembolaget och SJ märker ut sig.