Projekt

Meny
Stäng

Society Hack - ett kreativt crowdsourcingformat som löser samhällsutmaningar

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Ju fler hjärnor desto större chans att lösa komplexa problem – det är tanken bakom Society Hack, ett workshopformat där en grupp kreatörer tillsammans “hackar” en stor samhällsutmaning. Society Hacks har genomförts med bland annat Transdev, Hyper Island och Lantmäteriet.

I projektet med persontrafikoperatören Transdev bestod uppdraget i att öka kännedomen och stärka bilden av företaget som innovativt och nytänkande. Vi valde att definiera utmaningen som ett samhällsproblem genom att ställa frågan: hur höjer vi statusen för kollektivtrafiken? Kreatörer från marknadsföringsskolan Hyper Island tog sig an utmaningen, och under fem dagar arbetade ett hundratal hjärnor med uppdraget.

Parallellt genomfördes rundabordssamtal med makthavare i kollektivtrafiken för att diskutera problemen och skapa relationer till Transdev. Hela processen filmades och materialet lades upp på en hemsida. Society Hacks arbetsmetod skapade en plattform att arbeta vidare med, och tanken är att rundabordssamtal med lokala makthavare runt om i Sverige ska fortsätta.

Resultatet? Hacket stärkte Transdev i förhållande till relevanta beslutsfattare, vilka upplevde eventet som ett nytt sätt att samtala om kollektivtrafikens utveckling. Flera av idéerna som togs fram har företaget arbetat vidare med, varav en redan lanserats med gott resultat.

Studenterna vid Hyper Island upplevde det som mycket positivt att få arbeta med en viktig samhällsfråga. Projektet har senare följts upp av Transdev som tagit in studentgrupper från skolan som praktikanter. PR-arbetet och hemsidan resulterade i artiklar i branschpress och flera omnämnanden på Twitter.

Egna projekt

Strategisk improvisation – Ledarskap för samhällsaktörer