Projekt

Meny
Stäng

Strategisk improvisation

Spela filmen
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Så kommunicerar du effektivt i realtid

Går det fortfarande att planera sin kommunikation i en värld som ständigt förändras? Har vi de rätta kommunikationsverktygen för en verklighet där tiden inte räcker till och kontexten aldrig är konstant?

Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp, och Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, lanserade i september 2017 en bok och ett nytt perspektiv på vad som kännetecknar effektiv kommunikation; strategisk improvisation.

Gullers grupp

Strategisk improvisation tar sin utgångspunkt i det faktum att det idag krävs ett annat mått av situationsanpassning och ett modernare sätt att se på strategisk kommunikation för att verkligen bli framgångsrik i sin kommunikation. Förändringstrycket är stort och förmågan att anpassa sig till den rådande situationen är avgörande för den som vill nå ut i bruset.

I boken NU – Strategisk improvisation för effektiv kommunikation, presenteras resultaten av teori, praktik och djupintervjuer med framgångsrika kommunikationschefer. Stor inspiration kommer också från improvisatörer från andra håll: musik, teater, politik och militär strategi. Gemensamt för dem alla är att de framgångsrikt har haft förmåga att kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktighet och ad hoc, erfarenhet och nyskapande.

Det senmoderna samhället som vi lever i, kräver ett anpassat, senmodernt ledarskap. Ny teknik, nya kommunikationskanaler, nya kommunikationsbeteenden, en allt snabbare förändringshastighet är alla samverkande krafter som pekar i en bestämd riktning – mot ett ökat krav på förmågan att kommunicera i realtid; att ingripa och agera när situationen uppstår.

Gullers grupp

"Kommunikatörer måste lära sig att inte bara planera utan också improvisera i sin kommunikation. Det handlar inte bara om snabba blixtkampanjer utan också om hur organisationen reagerar på och lyckas använda och utnyttja oväntade impulser."

- Katarina Gentzel Sandberg, Senior partner & kommunikationsrådgivare
Gullers grupp

Arbetet med formgivningen av boken har varit ett gott exempel på när form och innehåll växer fram unisont; där formen är en integrerad del av innehållet. ”Design” till skillnad från ”dekor”. Formens övergripande uppgift är att inbjuda till läsning, att lyfta fram, och förstärka innehållet.

Gullers grupp

Boken är nominerad till årets marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund. Två veckor efter att boken släppts toppade den försäljningslistan på både Adlibris och Bokus i sin genre.

Nyfiken på mer?
Utbildningspodden: Katarina redogör begreppet strategisk improvisation.
Sveriges radio, Spanarna: Sissela Kyles trendspaning om strategisk improvisation

Egna projekt

Society Hack