Innovation genom copy paste

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Ryktet om dinosauriernas död är överdriven. Hör du också till dem som tänker att stora organisationer är tröga och saknar innovationskraft? Och att de därför hotas av snabbrörliga, innovativa startups? Det låter intuitivt rimligt, men ett amerikanskt forskningsteam har visat att det kanske inte alls stämmer. Deras forskning visade att tvärtom att stora företag och organisationer investerar allt mer i innovation och immateriella tillgångar (som varumärke och kommunikation), medan utrymmet minskar för startups att konkurrera med de stora. Från Harvard Business Review.

Startups har något att lära ut också. Det finns också uppenbara och tydliga lärdomar för de större organisationerna att dra från startups. De små teamens snabbrörlighet är uppenbar, liksom den större riskaptiten. Forbes listar en person med lång erfarenhet från marknadsföringstjänster i både startups och stora bolag fler viktiga lärdomar. Från Forbes.

Imitationsspelet om organisationsstrukturen. Samtidigt som gapet mellan stora organisationer och startups krymper fortsätter de stora att snegla mot de små med oförställd fascination. I en intervju med Business Insider berättar till exempel jättebanken JP Morgan hur de har ställt om sin IT-organisation för att fungera mer som startups. Det ska, hoppas banken, skapa en ”kundcentrerad, agil, organisation”. Från eMarketer.

Gräset är alltid grönare men både startups och stora organisationer kan lära av varandra.

Varför det är värt att veta. Innovation handlar inte bara om produkter, utan om processer och sätt att arbeta. För att kunna skapa innovativa produkter måste man också vara innovativ i hur man skapar produkterna. Då är inspiration och idéer från organisationer som bevisligen lyckats bättre med sin innovation en rimlig väg att gå – oavsett om de organisationerna råkar vara mycket större eller mycket mindre än ens egen.

Prata med någon som vet. Det finns inget magiskt recept för hur en organisation ska se ut. Som alltid är det målet – vad organisationen ska åstadkomma – som måste styra. Men den som går och funderar på att innovera i sin organisation bör skaffa vidvinkelobjektiv och våga snegla utanför den egna hagen. Behöver din organisation bli snabbare på fötterna och därför lära av startupsens träningsprogram? Eller är det dags att växla upp och börja föra sig mer som en stor aktör? Vägen till en ny organisationsstruktur börjar med att ställa rätt frågor om vart ni egentligen är på väg.

Presenterat av Oskar Kalmaru