Meny
Stäng

Integritetspolicy externa kontakter

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

På Gullers Grupp värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi försöker ständigt minimera personuppgifternas omfattning, lagringstid och tillgänglighet samt kontinuerligt utbilda samtliga anställda på området.

Vår integritetspolicy beskriver kortfattat vilka personuppgifter som finns i våra externa kontakter och hur de behandlas. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Policyn bygger på vår interna Dataskyddspolicy och arbetsguide för behandling av personuppgifter som utöver GDPR, även grundar sig på de riktlinjer som vår branschorganisation PRECIS tagit fram inför införandet av GDPR.

Exempel på externa personuppgifter vi hanterar
Att behandla personuppgifter är inte en kärnverksamhet för Gullers Grupp. De flesta av våra uppdrag är både kontaktintensiva och har en bred kontaktyta, men verksamheten är inte av den art att vi bör ha ett dataskyddsombud.

De personuppgifter vi främst behandlar i typiska uppdrag är kontaktinformation och e-postkonversationer med kundteamen och andra samarbetsparter. Men andra typer av personuppgifter som också ofta behandlas är exempelvis bild/ljuduppupptagningar och citat i medierapporter/intervjuer.

Så här behandlar vi personuppgifter i våra kommunikationskanaler
Gullers.se
Vi använder oss av Google Analytics.

E-post/sms
Uppdragsrelaterade sms och all e-post med personuppgifter ska senast raderas efter att uppdraget är helt slutfört, det vill säga betalt och viss reklamationstid har passerat. För att kunna fullgöra vissa av våra ramavtal kan e-post sparas i upp till 12 månader efter avtalets utgång. Övriga inkommande e-post raderas efter slutförd behandling.

Sociala medier
Vi för inget register eller sammanställer kontoinformation över personer som på något sätt deltar i konversationer i våra kanaler. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att rensa eventuella kränkande inlägg.

Rekryteringssajten
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du söker arbete här. Skicka därför dina handlingar enbart via vår rekryteringssajt, där finns det mer information om hur vi hanterar din ansökan.

Nyhetsbrevet Society Insights
Från start har vårt nyhetsbrev haft en prenumerationsregistering. Det vill säga samtliga prenumeranter måste aktivt själva anmäla sin prenumeration via vår webb med sin mejladress. I samtliga utskick finns en avregisteringslänk.

Dina rättigheter
Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som eventuellt finns registrerade, vill du få rättelse eller bli raderad, vänligen kontakta personuppgift@gullers.se.

Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för GDPR. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Läs mer

Om oss