Medarbetare

Meny
Stäng

Adam
Alberius

Adam Alberius

Adam har arbetat på Gullers Grupp sedan hösten 2018 och har sedan många år haft ett stort intresse för hållbar kommunikation. Han jobbar gärna kreativt inom strategi, idé- och varumärkesutveckling samt med foto, film och filmredigering. Adam har således två kommunikationsperspektiv – ett strategiskt och ett visuellt – som han gärna kombinerar för att skapa strategiskt relevanta och enhetliga kommunikationslösningar.

Tidigare har Adam redigerat filmer och bilder åt organisationer inom både offentlig och privat sektor, haft ansvar för workshops med syfte att skapa en kreativ och idéskapande miljö, samt studerat företagskulturer och samhällsfenomen för att komma med kommunikativa lösningar på de problem som definierats.

Adam har en kandidatexamen i strategisk kommunikation med biämnena sociologi och socialpsykologi från Uppsala Universitet. En termin studerades även på University of Technology Sydney där han riktade in sig på marknadsföring, idéskapande och design.

Nästa medarbetare

Adam Bartnik