Medarbetare

Meny
Stäng

Adam
Alberius

Adam Alberius

Adam har arbetat på Gullers Grupp sedan hösten 2018 och har sedan många år haft ett stort intresse för hållbar visuell kommunikation. Han jobbar gärna kreativt med med foto, film och postproduktion. Med sin bakgrund i strategisk kommunikation arbetar Adam med två kommunikationsperspektiv – ett strategiskt och ett visuellt – som han gärna kombinerar för att skapa strategiskt relevanta och enhetliga kommunikationslösningar.

Tidigare har Adam filmat och fotograferat åt organisationer inom både offentlig och privat sektor, och skapat allt ifrån reklamfilmer, reportage och e-learnings. Han har haft ansvar för workshops med syfte att skapa en kreativ och idéskapande miljö, samt studerat företagskulturer och samhällsfenomen för att komma med kommunikativa lösningar på de problem som definierats. Har har även ansvarat över flera kunders webbsidor, både  gällande deras visuella uttryck och skriftliga innehåll.

Adam har en kandidatexamen i strategisk kommunikation med biämnena sociologi och socialpsykologi från Uppsala Universitet. En termin studerades även på University of Technology Sydney där han riktade in sig på marknadsföring, foto och design.

Nästa medarbetare

Adam Bartnik