Medarbetare

Meny
Stäng

Alexander
Hjertén

Alexander Hjertén

Alexander är konsult och projektledare på Gullers Grupps kontor i Stockholm med kompetens inom bland annat medierelationer och digitala kanaler. Alexander har ett starkt intresse för politik och samhällsfrågor, i synnerhet frågor rörande företagande och marknader. Han kommer senast från Hero Kommunikation.

Alexander har läst medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola och statsvetenskap på Stockholms universitet.

Nästa medarbetare

Alexandra Augustsson