Anna Landeborg

anna.landeborg@gullers.se 070-222 07 11

Anna är seniorkonsult inom hållbar utveckling med expertis inom social hållbarhet och social innovation, med placering i Malmö. Hon arbetar framförallt som hållbarhetsstrateg, processledare och projektledare.

Hon har lång erfarenhet av affärsutveckling och inkluderande processledning. Hon har förmågan att navigera mellan samhällets alla sektorer och branscher, och är en skarp lots i organisationers strategiska hållbarhetsarbete. Hon processleder med pedagogiska och engagerande metoder, som utmanar och utvecklar verksamheters och individers perspektiv för en affärsmässig och relevant förflyttning.

Anna kommer senast från hållbarhetsbyrån The Tardigrades, som hon grundade tillsammans med Maria Collings, där de jobbade med strategiska uppdrag för organisationer, genom att utveckla framtidsrelevans och stärka deras affär genom hållbar utveckling – den gröna och ansvarsfulla omställningen. Dessförinnan var hon på Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet med övergripande ansvar för Social Innovation Summit och som projektledare för strategiska partnerskap och tvärsektoriella satsningar inom hållbar utveckling. Anna har också jobbat som konsult och processledare inom change management med kundanpassade utbildningar och program för affärsutveckling.

Anna ​​har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och språk från Lunds universitet samt kurser i socialantropologi, interkulturell kommunikation, reklam och media ur ett genusperspektiv samt är utbildad processledare.

Se alla medarbetare Medarbetare