Annica Berg

annica.berg@gullers.se 070-142 79 70

Annica Berg arbetar som digital projektledare vid Gullers Grupps kontor i Umeå.

Annica har lång erfarenhet av att arbeta som projektledare inom myndighetsvärlden både på beställar- och leverantörssidan.

Hon har tidigare arbetat med projektledning, testledning, kravfångst, workshops, teamutveckling och verksamhetsutveckling inom systemutveckling vid en statlig myndighet och har erfarenhet av att vara projektledare både på leverantörs- och kundsidan.

Annica har en magisterexamen i beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer från Umeå universitet

Se alla medarbetare Medarbetare