Medarbetare

Åsa Helldén Ruocco

asa.helldenruocco@gullers.se | 070-281 91 01
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Åsa är seniorkonsult på Gullers Grupp. Åsa har en kommunikationsutbildning från Växjö högskola med inriktning mot organisation och arbetslivssociologi. Hon har arbetat inom såväl offentlig sektor (Arbetsmarknadsverket) som inom privata näringslivet (läkemedelsföretagen AstraZeneca och Abbott samt försvars- och säkerhetsföretaget Saab) där hon i ledande roller varit ansvarig för att såväl utveckla organisationens kommunikationssystem som lett stora internationella organisationsförändringar.

Under 2010 till 2013 var Åsa adjungerad professor i strategisk kommunikation vid Mittuniversitetet och ingick i forskargruppen CORE, ansvarig för forskningsstudien Kommunikativt ledarskap som har fått stor uppmärksamhet för sitt pionjärarbete.

Åsa har som konsult mångårig och bred erfarenhet av att kompetensutveckla och genomlysa organisationers kommunikation, processleda workshops och är en uppskattad inspirationsföreläsare bland annat under rubriken Kommunikativa organisationer och Kommunikativa ledare och medarbetare. Hon fungerar som coach och rådgivare till chefer och ledare på olika nivåer inom såväl privat som offentlig sektor.

Nästa medarbetare

Adam Bartnik