Christer Molander

Christer.molander@gullers.se 070-723 03 45

Christer Molander är en erfaren filmare och ljudproducent som gör allt för att slutföra ett projekt. Han lägger ner mycket kraft på att identifiera projektets behov och möjligheter till lösningar. Gärna från projektstart under devisen; ju mer man vet när man börjar på ett projekt ju bättre blir resultatet.

Han arbetade senast vid ett eget produktionsbolag där han gjort produktioner för kunder som ITT Flygt, Cancerfonden, Vattenfall, Samsung m.fl. Han har även gjort TV-teater för SVT på Dramaten och scener runt om i Sverige.

Christer började i branschen som programledare på Sveriges Radio på 80-talet. Han har gått TV-produktionskurser på Maine Media School i USA och högskolestudier i musikvetenskap samt filmvetenskap och har SVTs Gröna kort för Producenter.

Se alla medarbetare Medarbetare