Elin Josefson

elin.josefson@gullers.se 070-722 76 80

Elin är kommunikationskonsult sedan 2010 och arbetar på Gullers Grupps kontor i Malmö sedan maj 2015. Hon arbetar som analytiker i projekt av varierande storlek, innefattande allt från kartläggningar och utvärderingar till målgrupps- och omvärldsanalyser. Elin har bland annat genomfört uppdrag åt ett flertal stora svenska myndigheter.

Med sin breda kompetens har Elin förmåga att analysera frågor ur många olika perspektiv – hon är exempelvis kunnig inom undersökningsmetodik, sociala medier och miljörelaterade områden som miljömålsarbete, miljölagstiftning och tillsynsarbete.

Elin har en magisterexamen i miljö- och hälsoskyddsvetenskap och en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, båda från Lunds universitet. Ett av sina examensarbeten gjorde Elin inom medicinsk geologi vid University of Western Australia.

Se alla medarbetare Medarbetare