Emmeli Lindberg

emmeli.lindberg@gullers.se 073-640 26 23

Emmeli är kommunikationsrådgivare och projektledare. Hon har stor erfarenhet av idéutveckling, projektledning och genomförande av kommunikationsprojekt med fokus på samhällsinformation, interkulturell kommunikation och kommunikativa processer.

Tidigare har Emmeli arbetat med frågor som rör samhällsbyggnad-, arbetsmarknad- och välfärdssektorn. Hon har bland annat erfarenhet av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, Stockholms stad och Svenskt Näringsliv.

Emmeli har en breddad fil.kand. i statsvetenskap och ekonomisk historia med IPE (International Political Economy) inriktning från Stockholms universitet. Hon har också studerat PR och strategisk kommunikation på Berghs School of Communications.

Se alla medarbetare Medarbetare