Fredrik Fernström

Fredrik.fernstrom@gullers.se 070-319 93 77

Fredrik är en konsult som gärna arbetar brett med kommunikationsstrategi och varumärkeskommunikation.

Han har en bakgrund av att driva eget med fokus på konsulttjänster inom digital marknadskommunikation, varumärkeskommunikation och Inbound Marketing-strategi.

Fredrik har en kandidatexamen i strategisk kommunikation och digitala medier från Lunds universitet, med en kandidatuppsats med fokus på Inbound Marketing i offentliga organisationer.

 

Se alla medarbetare Medarbetare