Gunnar Granberg

gunnar.granberg@gullers.se 070-319 95 98
Gunnar Granberg står framför en frodig grön växt

Gunnar är seniorkonsult och jobbar som rådgivare inom hållbar utveckling och klimat på Gullers Grupps kontor i Umeå. Han har en lång erfarenhet av strategiskt arbete med fokus på hållbar utveckling från både offentlig och privat sektor. Gunnars specialitet är analys, design och utveckling av hållbara systemlösningar med särskild inriktning mot klimatområdet.

Gunnar är en av grundarna av SpaceTime , ett bolag som utvecklat en kombinerad mobilitetslösning som hjälper organisationer att resa hållbarare, där han verkat som VD och produktägare i 8 år. Gunnar har även varit klimatexpert på myndigheten Hålbarhetsrådet samt jobbat som chef för modellering av klimatmål på ClimateView, ett innovativt verktyg som visualiserar klimatomställningen för städer och länder.

Gunnar har en doktorsexamen från Sveriges Lantbruks Universitet och har forskat om klimatförändringar på MIT i Boston.

Se alla medarbetare Medarbetare