Hanna Agri

hanna.agri@gullers.se 076-580 46 62

Hanna är projektledare på Gullers Grupps kontor i Stockholm. Efter drygt två år på kommunikations- och insiktsbyrån KAPI har hon god erfarenhet av att leda och arbeta i projekt som syftar till att nå personer som andra har svårt att nå, ofta utrikes födda personer eller personer i socioekonomiskt utsatta områden.

Hon ansvarar för omvärldsbevakning på olika språk, på uppdrag av statliga myndigheter. Hon arbetar gärna med både kvalitativa och kvantitativa undersökningar, samt har även erfarenhet av metodutveckling och research.

Hanna har en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i genusvetenskap från Stockholms universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare