Hemming Lindell

hemming.lindell@gullers.se 070-497 55 44

Hemming är CSO (Chief Sales Officer) och ansvarar för Gullers Grupps kundrelationer och affärsutveckling.

Han är också kommunikationsstrateg och rådgivare med lång erfarenhet av att arbeta med kommunikationsstrategier i komplexa uppdrag. Han har också särskild kompetens vad gäller regionala och lokala utvecklingsprocesser liksom kommunikation och dialog kring infrastruktur, byggande och näringslivsutveckling. I dessa frågor agerar Hemming också som rådgivare i opinionsbildning.

Hemming har tidigare arbetat med utvecklingsplanering i Stockholms län och som strategikonsult.

Han har en pol.mag. i statskunskap och politisk sociologi från Uppsala universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare