Henrik von Celsing

henrik.voncelsing@gullers.se 707-349 71 93

Henrik von Celsing är konsult och rådgivare med fokus på strategisk rådgivning och public affairs. Hans uppdrag handlar ofta om infrastruktur, regional utveckling, stadsbyggnad och miljö.

Henrik har bred kunskap om politik och samhällsfrågor och har stor erfarenhet av strategisk och politisk rådgivning för såväl offentlig som privat sektor. Han har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Moderaternas riksdagskansli, med ansvar för trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt civilutskottet.

Henrik har en masterexamen i landskapsarkitektur från SLU Alnarp, kompletterat med kunskaper i kulturgeografi och juridik från Lunds Universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare