Igor Isaksson

igor.isaksson@gullers.se 076-677 85 88

Igor är seniorkonsult som arbetar med rumslig gestaltning, det vill säga formgivning och produktion i event-, scen- och utställningssammanhang. Han har lång erfarenhet av hela processen från analysfas och idéutveckling till produktion och genomförande. Han arbetar både i projekt för fysiska event och utställningsprojekt och digitala events i form av workshops, möten och större konferenser.

Igor drev tidigare designbyrån Mu, vars uppdragsgivare främst återfanns bland myndigheter och offentlig förvaltning, samhällsdrivande organisationer och inom kultursfären, det vill säga museer och teater. Han ser rumslig gestaltning som en viktig och ofta bortglömd del i kommunikativt arbete.

Igor är utbildad vid arkitektlinjen på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Se alla medarbetare Medarbetare