Ilkka Isaksson

ilkka.isaksson@gullers.se 076-496 46 80

Ilkka är seniorkonsult som arbetar med rumslig gestaltning, det vill säga formgivning och produktion i event-, scen- och utställningssammanhang. Han har lång erfarenhet av hela kedjan från idéutveckling till produktion och genomförande, både i utställningssammanhang och som scenograf.

Ilkka drev tidigare designbyrån Mu, vars uppdragsgivare främst återfanns inom kultursfären, det vill säga museer och teater. Han har även varit adjunkt på Konstfack vid institutionen för textil och undervisat i presentationsteknik.

Ilkka är utbildad på Konstfack vid Institutionen för Grafisk design & illustration.

Se alla medarbetare Medarbetare