Medarbetare

Meny
Stäng

Ilkka
Isaksson

Ilkka Isaksson

Ilkka är seniorkonsult som arbetar med rumslig gestaltning, det vill säga formgivning och produktion i event-, scen- och utställningssammanhang. Han har lång erfarenhet av hela kedjan från idéutveckling till produktion och genomförande, både i utställningssammanhang och som scenograf.

Ilkka drev tidigare designbyrån Mu, vars uppdragsgivare främst återfanns inom kultursfären, det vill säga museer och teater. Han har även varit adjunkt på Konstfack vid institutionen för textil och undervisat i presentationsteknik.

Ilkka är utbildad på Konstfack vid Institutionen för Grafisk design & illustration.

Nästa medarbetare

Ina Lindberg