Jerker Belvert

jerker.belvert@gullers.se 070-539 41 48

Jerker är creative director, AD och konceptutvecklare. Han har under de senaste 20 åren varit med och drivit egna reklambyråer med fokus på att utveckla kommunikationskoncept, ofta i kombination med att förändra eller förtydliga ett varumärke.

Uppdragsgivarna har varit såväl rent kommersiella aktörer som myndigheter och organisationer. Bland uppdragen kan nämnas att skapa en plattform och grafisk profil när TV4 startades, relansera Posten när företaget skulle börja agera på en fri marknad, positionera läkemedelsindustrin som en samhällsaktör och att genom ett profilarbete manifestera hopslagningen av de två fackförbunden Agrifack och Naturvetareförbundet till Naturvetarna.

Jerker har vunnit tre Silverägg och ett tjugotal diplom i Guldägget.

Jerker är utbildad i art direction/grafisk form vid RMI Berghs.

Se alla medarbetare Medarbetare