Joakim Hökegård

joakim.hokegard@gullers.se 072-388 05 47

Joakim har arbetat med marknadsföring och försäljning under hela sitt yrkesverksamma liv, som säljutvecklingskonsult, managementkonsult, försäljnings- och marknadschef på både btb- och konsumentföretag, vd och varumärkesstrateg på reklambyråer och som medgrundare till en snabbväxande webbyrå.

Han har stor erfarenhet av hur digitalisering, mobilitet, IoT, AI och VR/AR påverkar företags och organisationers affärsutveckling, affärsmodeller, marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Joakim är ofta strateg i multikompetenta team kring vilka problem olika specialister kan lösa tillsammans när de utnyttjar kraften i den kollektiva intelligensen och erfarenheten. Han har stor erfarenhet av att arbeta på företagslednings- och styrelsenivå med att utveckla tjänster/produkter, affärsmodeller och förankra dem internt i stora organisationer och kommunicera dem externt enkelt och lättförståeligt.

Joakim är civilekonom med inriktning marknadsföring från Handelshögskolan i Göteborg.

Se alla medarbetare Medarbetare