Johan Järnesund

johan.jarnesund@gullers.se 070-768 49 24

Johan är senior kommunikationsrådgivare och kundansvarig på Gullers Grupp. Han drivs av hur kommunikationsarbetet kan fungera som en kraftfull motor för verksamhetsutveckling och skapa ett större värde. Han har erfarenheter från komplexa kommunikationsuppdrag och förändringsprocesser. Uppdragen handlar huvudsakligen om strategisk rådgivning, kommunikations- och varumärkesutveckling, public affairs och ledningskommunikation. Johan är specialiserad inom att stärka och utveckla organisationers arbetsgivarvarumärken och employer branding.

Johan har 20 års erfarenhet av samhällskommunikation från politiskt styrda organisationer. Han har en bakgrund som kommunikationschef och kommunikationsstrateg från bland annat Miljödepartementet, Socialstyrelsen, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

I botten har Johan en examen i medie- och kommunikationsvetenskap från Karlstads universitet och har under åren gått flera ledarskapsutbildningar.

Se alla medarbetare Medarbetare