Julia Zajac

julia.zajac@gullers.se 076-536 09 35

Julia Zajac är senior tjänstedesigner med fokus på tjänste-, produkt-, och affärsutveckling för hållbar omställning och cirkulär ekonomi. Hen har mångårig erfarenhet av utmanings- och användardriven innovation och människocentrerad design inom privat och offentlig sektor både i Sverige och internationellt.

Julia kombinerar sin kunskap inom cirkulär affärsutveckling, Circular Business Model Canvas och cirkulära designprinciper med design- och affärsutvecklingsverktyg för att utveckla innovativa tjänster, produkter och affärsmodeller.

Julia intresserar sig särskilt för att stötta organisationer i sitt cirkulära och hållbara omställningsarbete. Hen använder sin transdisciplinära bakgrund för att driva relevant och värdeskapande verksamhets- och affärsutveckling som resulterar i samhällsnytta och hållbar och cirkulär transformation – för ett samhälle där vi lever inom planetens gränser.

Närmast kommer Julia från USA där hen bland annat arbetat med normkreativ innovation och har stöttat startup-grundare och sociala entreprenörer tidigt i sin företagsresa.

Julia har en transdisciplinär designutbildning med tonvikt på co-design och människocentrerad designmetodik vid Det Kongelige Akademi for Design i Köpenhamn.

Se alla medarbetare Medarbetare