Medarbetare

Meny
Stäng

Karin
Allergren

Karin Allergren

Karin är seniorkonsult och en erfaren rådgivare till organisationer som är i förändring. Hon bidrar med konkreta metoder, processer och digitala verktyg som hjälper chefer och medarbetare att förstå och känna engagemang för verksamhetens nya riktning framåt.

Karin stöttar sina kunder i att få aktiva medarbetare som omsätter strategier till handling i sin vardag och gör att verksamheten når sina mål. Bland hennes kunder finns stora internationella och svenska företag och organisationer.

Karin var tidigare VD och grundare av Akt. Agency, en byrå specialiserad på att accelerera förändring. Byrån förvärvades av Gullers Grupp 2020. Karin har även lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation, media och varumärkesutveckling och har skrivit böckerna Aktivera ditt varumärke och Aktivera dina medarbetare. Hon har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Nästa medarbetare

Karin Benckert