Karin Benckert

karin.benckert@gullers.se 070-617 22 22

Karin Benckert är senior digital projektledare hos Gullers Grupp sedan augusti 2018. Hon har en gedigen erfarenhet av digital kommunikation, affärsutveckling och projektledning och drev en digital kommunikationsbyrå mellan åren 2005-2015.

Sedan dess har Karin arbetat som ansvarig för digitala kanaler, interna och externa, och med andra frågor med digital bäring. Hon har genom åren fått en god förståelse för både användar- och teknikperspektiv. Karin kommer senast från SAS där hon även arbetat med införandet av den digitala arbetsplatsen och Office 365.

Se alla medarbetare Medarbetare