Leehau Li Nilsson

leehau.linilsson@gullers.se 073-502 08 99

Leehau är seniorkonsult med fokus på strategisk projektledning, processledning och verksamhetsutveckling. Hon har lång erfarenhet inom offentlig sektor med särskild kompetens inom ekonomistyrning och samhällsekonomi. Med excelfiler och kalkyler som grund navigerar hon genom komplexa ämnen med målsättningen att hitta nya perspektiv inom områden såsom kompetensförsörjning, befolkningsutveckling och sociala investeringar.

Hon kommer närmast från rollen som ekonomi- och planeringschef i Piteå kommun och har innan dess verkat inom olika roller hos Försvarets materielverk och Stockholms stad på både strategisk och operativ nivå.

Leehau har en Politicies masterexamen från Umeå universitet med nationalekonomi som huvudsakligt ämne.

Se alla medarbetare Medarbetare