Lennart Nordfors

lennart.nordfors@gullers.se 070-862 62 59

Lennart är senior rådgivare och underkonsult till Gullers Grupp. Många av hans uppdrag handlar om strategisk rådgivning, utveckling av kommunikationsstrategi/-planer, omvärlds- och framtidsanalyser och processledning av seminarier för allt från ledningsgrupper till stora möten. Lennart är också en uppskattad föredragshållare.

Han är verksam som skribent och har författat flera böcker om trender och framtidsscenarier. Innan han blev konsult var han biträdande partisekreterare för Folkpartiet.

Lennart är fil. dr. i statskunskap från Uppsala universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare