Liz Tencic

liz.tencic@gullers.se 076-884 55 33

Liz Tencic är senior konsult och projektledare på Gullers Grupps kontor i Sundsvall. Hon arbetar utifrån övertygelsen att det är i samspelet mellan kund och konsult som bestående utveckling nås. Hon driver uppdrag framåt genom att skapa processer där kompetens och engagemang hos båda parter får utrymme.

De senaste åren har hon ägnat mycket av sin tid åt platsvarumärkesutveckling, digital tjänstedesign och kriskommunikation.

Liz har en utbildning i kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitet. Utöver det är hon utbildad copywriter från Berghs School of Communication och platsvarumärkesutvecklare, enligt Tendensors metodik för Nordisk platsutveckling och platsmarknadsföring.

Se alla medarbetare Medarbetare