Matthias Samuelsson

matthias.samuelsson@gullers.se 070-604 24 76

Matthias Samuelsson är seniorkonsult på Gullers Grupp med specialistkompetens inom internkommunikation, ledningskommunikation och förändringskommunikation. Han har erfarenhet av kommunikationsarbete från en rad olika organisationer och linjebefattningar, bl som kommunikationschef på Karolinska Institutet.

Matthias arbetar med ofta med kommunikationsprojekt i komplexa organisationer. Ofta i nära samarbete med medarbetare, mellanchefer, ledningsgrupper och externa intressenter.

Matthias är medie- och kommunikationsvetare och har även studerat pedagogik och marknadsföring.

Se alla medarbetare Medarbetare