Ronja Harletun

ronja.harletun@gullers.se 070-074 72 05

Ronja är utbildad inredningsarkitekt och studerade på Konstfack. Hon arbetar främst med rumslig kommunikation i olika former och brinner för att hitta nya innovativa lösningar.

För att åstadkomma detta så anser hon att en viktig del är co-creation där användaren har en central del i att skapa en effektiv lösning. Ronja har också ett stort intresse för teknik och är engagerad i flera föreningar som främjar detta område.

Se alla medarbetare Medarbetare