Simon Strandberg

simon.strandberg@gullers.se 070-268 83 49

Simon är seniorkonsult och rådgivare med fokus på verksamhetshetsutveckling, process- och projektledning och rådgivning i styrning och ledningsfrågor.

Han har över 10 års erfarenhet av att bistå kunder inom olika samhällsutvecklingsfrågor, både inom privat och offentlig sektor. Simon kommer närmaste från en tjänst från managementbolaget Stimo där han har varit djupt involverade i flera delar av samhällsomställningen i Norra Sverige. Innan det verkade Simon inom energiområdet och arbetade i en stiftelse som verkade för att utveckla och kommersialisera miljöteknikinnovationer på marknaden. Att hantera komplexa samhällsutmaningar och tillsammans med kunders organisation skapa färdplaner och konkret handling utgör ofta en grund i Simons uppdrag.

Simon har en masterexamen från Uppsala universitet i samhällsplanering och stor erfarenhet av att verka i politiskt styrda organisationer.

Se alla medarbetare Medarbetare