Medarbetare

Meny
Stäng

Susanna
Killander

Susanna Killander

Susanna Killander har jobbat som trainee på Gullers Grupp sedan hösten 2019. Hon jobbar gärna brett, normmedvetet och kreativt med att utveckla idéer, strategier och koncept för att lösa kommunikativa utmaningar. Susanna vill arbeta för förändring och har särskilt intresse för mångfald och samhällsfrågor.

Susanna kommer senast från den ideella organisationen Yaletown Business Improvement Association i Kanada där hon arbetade med att bygga varumärket för en av Vancouvers stadsdelar och drev kampanjer, hanterade sociala medier, ledde projekt och planerade events.

Susanna har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på engelska och globalisering från Södertörns Högskola.

Nästa medarbetare

Susanne Juhlin