Tina Candell

tina.candell@gullers.se 072-54 89 700

Tina är anbudsansvarig på Gullers Grupp. Hon kommer närmast från en roll som upphandlingsansvarig sälj- och marknadschef på Intellecta.

Tina har arbetat med kommunikation i olika roller i över 20 år, främst inom kulturbranschen och fastighetssektorn och har erfarenhet från såväl beställarsidan som konsultsidan.

Se alla medarbetare Medarbetare