Ny ledningsstruktur på Gullers Grupp

För att kunna fortsätta den kraftiga tillväxtresan har Gullers Grupp antagit en ny ledningsstruktur. De fyra huvudägarna delar på det operativa ledarskapet. Det är en naturlig följd av den välfungerande agila organisationen.

Gullers Grupps huvudägargrupp står tillsammans i en park.

Gullers Grupp är en byrå för ledande samhällsaktörer. Företaget har de senaste åren växt och utvecklat affären på längden och bredden. Nu är det uttalade målet att fortsätta öka, med exempelvis tjänstedesign, analys och life science som stora tillväxtområden. För att möjliggöra fortsatt leverans av hög kvalitet samtidigt som en kraftig utveckling har en ny ledningsstruktur tillsatts.

Gullers Grupp ägs av en grupp medarbetare som tillsammans utgör ett partnerkollegium. De fyra största ägarna utgör sedan tidigare en huvudägargrupp. De tar nu ansvar för varsitt område.

Annika Sjöberg ansvarar för ackvisition på offentlig och privat marknad.

Hans Gennerud ansvarar för utveckling av nya marknader, tjänster och områden.

Ulf Dahlqvist ansvarar för produktion, bemanning och kvalitet i befintlig affär.

Torbjörn Runvik ansvarar för utveckling av befintlig affär. Torbjörn blir också formellt vd.

– Gullers Grupp är ett av få företag jag stött på som på riktigt har en agil organisation. Det inte bara fungerar, det är en av företagets allra största styrkor. De fyra huvudägarna är ett starkt kollektiv som vi i styrelsen ser bara blir starkare genom att de nu kompletterar sitt gemensamma ledarskap med att ta ansvar för varsin process. Framtiden för Gullers Grupp är ljus, säger Peter Holmstedt styrelseordförande för Gullers Grupp.

För mer information:
Peter Holmstedt, 070-555 40 33