Meny
Stäng

Gullers Grupp tipsar – så ser svenskarnas vanor ut i sociala medier

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Användningen av sociala medier fortsätter att öka. 56 procent av svenska internetanvändare vistas på sociala plattformar dagligen. Det visar Internetstiftelsen i Sverige (IIS) i sin årliga undersökning Svenskarna och internet. Vi har fångat upp de största sociala medietrenderna för 2017. 

Facebook fortsätter att växa och dominera som den största sociala plattformen. 74 procent av svenska internetanvändare finns på Facebook. Över 53 procent av dessa använder Facebook dagligen. De flitigaste användarna är de mellan 16–25 år, varav 76 procent använder plattformen dagligen. Användningen av Facebook bland 12- till-15-åringar minskar med 13 procentenheter i jämförelse med 2016.
Den vanligaste aktiviteten på plattformen är att skicka meddelanden via Messenger. Ungefär hälften av användarna skriver egna inlägg och ungefär lika många delar andras inlägg.

Instagrams användarbas ökar med 53 procent och är den mest populära plattformen efter Facebook och används dagligen av 31 procent av alla internetanvändare. Genomgående i alla åldersgrupper är att kvinnor använder plattformen i större utsträckning än män. Den största gruppen som vistas på Instagram är de mellan 12-15 år. Användandet sjunker med stigande ålder.

LinkedIn har en användarbas på 30 procent. De med yrkestitlar inom IT eller kommunikation dominerar bland svenska LinkedInanvändare. Plattformen används mer av män än kvinnor. Andelen användare sjunker med stigande ålder.

Pinterestanvändningen har mätts för första gången. 17 procent av internetanvändarna vistas på plattformen någon gång. De vanligaste användarna är kvinnor. De uppgår till omkring 40 procent av användarna i åldersgruppen 16–35.

Snapchats användarbas har ökat med 12 procentenheter i jämförelse med 2015, och används nu av en tredjedel av internetanvändarna. 20 procent använder plattformen varje dag. Såväl män som kvinnor använder Snapchat flitigt upp till 25 års ålder. Därefter faller användandet med ökande ålder.

Twitter ökar igen, efter att användningen minskat i förra årets mätning. Ökningen är dock bland de som använder plattformen mer sällan. Ungefär en fjärdedel av alla internetanvändare har använt Twitter någon gång. 16–25-åringar är de vanligaste Twitteranvändarna. Av dem använder 16 procent Twitter dagligen. Män och stadsbor använder Twitter oftare än kvinnor och de som bor på landsbygden.

Användningen av direktmeddelanden och chattar, och främst den dagliga användningen, har ökat kraftfullt det senaste året. 83 procent av internetanvändarna chattar, och 48 procent av dem gör det dagligen. Den dagliga användningen har ökat med 24 procentenheter sedan 2014. Främst 12–25-åringar, hela 80 procent av dem, använder sig av chattar. Det dagliga chattandet sjunker sedan med stigande ålder. Även användningen av videosamtal och videochattar ökar. 2017 är det 62 procent som använder dessa tjänster, en ökning med 20 procentenheter sedan 2015.

Sammanfattning
Trenden för sociala medier är fortsatt uppåtgående. Sammanfattningsvis dominerar Facebook och Instagram bland sociala medieplattformar. Chattandet fortsätter också att öka kraftigt. På den dominerande plattformen Facebook är chattandet den vanligaste aktiviteten. Sannolikt kommer chattfunktionerna på sociala medier både bli fler och mer interaktiva framöver.
Parallellt med att användningen av sociala medier och chattar ökar finns dock även en annan trend – att chattandet och användningen minskar med stigande ålder. Att veta vilken målgrupp en riktar sig till är därmed, som alltid, a och o.
Läs årets rapport i sin helhet.

Nyhet

Gullers Grupp söker konsult inom medicin och hälsa