Nyheter

Meny
Stäng

Många ville hylla vinnarna av Årets samhällsaktör 2019

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Årets samhällsaktörer 2019 är utsedda. Under eventet fick deltagarna, förutom att hedra finalister och vinnare, lyssna till spännande samtal om vad en samhällsaktör är och vad en samhällsaktör gör.

Processen att hitta Årets samhällsaktör har pågått sedan i våras. Via en öppen nominering har en jurygrupp per kategori (hållbarhet, ledarskap och innovation) valt ut tre finalister och en vinnare. Den 25 september fick de sina priser under ett event med samhällsaktören i fokus.

Gullers grupp
Gullers grupp

Eftermiddagens samtal

Anna Kinberg Batra, Katarina Barrling, Anders Blanck och Hans Gennerud pratade om samhällsaktören som begrepp, dess egentliga definition och om en samhällsaktör kan tjäna pengar?

– Människor söker mening. Tidigare var det religion, sedan politik och idag är det genom individen. Människor vill känna att de har meningsfulla jobb. Det driver samhällsengagemang, sa Hans Gennerud från Gullers Grupp.

Anna Kinberg Batra följde upp diskussionen med den politiska dimensionen.

– Det du måste förklara för lagstiftare är varför det du vill är viktigt på en samhällsnivå.

Trots olika ingångsvärden var panelen samstämmig kring att det idag inte räcker enbart med CSR, det ultimata sättet att bygga sitt varumärke är genom att delta i samhällsdebatten. Samhällsengagemang är idag en hygienfaktor och en samhällsaktör måste se bortom sin egen nytta. Om man sedan tjänar pengar samtidigt som man gör gott är det inget fel med det.

Azita Shariati, Susanna Sonander, Marita Wengelin och Johan Carlson tog vid. De utvecklade resonemangen kring hur man agerar som en samhällsaktör och om vikten av att bottna i organisationens värderingar.

– Hur behandlar jag mina medarbetare? Hur ställer jag rätt krav på mina leverantörer? Hur kan jag påverka samhället? Genom att aktivt arbeta med dessa frågeställningar kan man bli en samhällsaktör, sa Azita Shariati från Sodexo.

Marita Wengelin från MAX utvecklade resonemanget.

– För att lyckas över tid måste man våga ta ställning och framförallt inte ge upp.

Ingen av paneldeltagarna ser en fara i att bli ifrågasätta kring sitt ansvarstagande – för det är då möjligheten ges att faktiskt bevisa att man menar allvar.

Därefter var det dags för det stora ögonblicket. Finalisterna presenterades och vinnarna utsågs.

I kategorin hållbarhet var finalisterna: White Arkitekter, Susanna Elfors och Cybercom Group.

Vinnaren blev White Arkitekter  med motiveringen:

”White Arkitekter är verkliga samhällsbyggare. De skapar själva grunden för hållbara samhällen som ger andra möjlighet att agera i samma riktning. White Arkitekter går utanför de traditionella ramarna. De driver forskning om cirkulär arkitektur, skapar dialoger även med de som inte alltid är naturliga parter och involverar på det sättet fler. De delar sin kunskap med andra. White Arkitekter tar med sitt seriösa och inkluderande anslag ett långsiktigt ansvar för att bygga samhällen för nuvarande och framtida generationer.”

Gullers grupp

I kategorin ledarskap var finalisterna: Höj Rösten, Segerstedtinstitutet och Fryshuset

Vinnaren blev Höj Rösten med motiveringen:

”Höj Rösten politikerskola, för initiativet att skapa en grund för framtidens politiker att stå och höras på. I en tid av ökat politikerförakt ger Höj Rösten politikerskola ungdomar systemförståelse, verktyg för att navigera i ett allt mer komplext politiskt landskap och möjlighet att kanalisera sitt samhällsengagemang. Höj Rösten ger kommande generationer en plats i framtidens svenska demokrati.”

Gullers grupp

I kategorin innovation var finalisterna: The Humble Company, Grace Health och Trianon.

Vinnaren blev Grace Health med motiveringen:

”Grace Health, för sin chatbot som med hjälp av maskininlärning vill stödja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i utvecklingsländer. Genom digital kommunikation skapas direktkontakt med kvinnor utan att hindras av traditionella strukturer. Därmed bidrar Grace Health till att både öka hälsan och ge kvinnor ökad kontroll. Ett exempel på hur ny teknik kan bidra till att motverka urgamla orättvisor.”

Gullers grupp

Foto: Pax Engström Nyström

Nyhet

De vinner Årets samhällsaktör 2019