Meny
Stäng

Ny ledarskapsfilosofi för samhällsaktörer

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Gullers Grupp fortsätter sin kraftiga tillväxt genom att expandera erbjudandet inom management. Med ett fokus på ledare för samhällsaktörer lanserar man en helt ny metod – strategisk improvisation som ledarskapsfilosofi.

– Dagens ledare ställs inför helt nya utmaningar. I en värld där globalisering, digitalisering,
förtroendekriser och polarisering sätter hårt förändringstryck på de flesta organisationer räcker inte de
gamla synsätten på effektiv styrning riktigt till. Moderna ledare behöver improvisera mer, säger
Katarina Gentzel Sandberg, en av bokens författare och seniorkonsult på Gullers Grupp.

Strategisk improvisation lanserades år 2017 som ett nytt sätt att arbeta med kommunikation och
mycket snart stod det klart att tankesättet även kunde appliceras på ledarskap och organisationers
innovationsförmåga. Det är ett nytt mindset för ledare som behöver kunna agera snabbt, men ändå
genomtänkt, för att inte förlora riktningen för organisationen. Metoden hämtar framför allt inspiration
från musik, politik och teaterns värld.

Genom att belysa omvärldens betydelse för organisationer, koppla in den senaste
ledarskapsforskningen och lyfta musikalisk improvisation skapar boken ett ramverk; som sedan
förstärks och exemplifieras genom intervjuer med framgångsrika ledare som på många sätt kan
beskrivas som strategiska improvisatörer.

– Idag räcker det inte för ledare att bara kunna visa ekonomiska resultat. Ledarskap handlar om att
bygga förtroende och i allt större utsträckning om att motivera vilken nytta man gör, inte bara för sin
egen organisation utan för samhället i stort. Det ställs krav på organisationer att kunna visa sitt värde
och för att kunna leda en sådan organisation på ett framgångsrikt sätt behövs nya verktyg, säger
Jesper Falkheimer, en av författarna, professor i strategisk kommunikation och ledamot i Gullers
Grupps styrelse.

Boken är ett sätt att förtydliga Gullers Grupps erbjudande inom strategi, management och analys.

– Att ledarskap och kommunikation är tätt sammanflätat är inget nytt, men i en värld där allt mer
handlar om förtroende och värdeskapande bortom de traditionella mätfaktorerna är det dags att en
gång för alla sudda ut gränserna mellan disciplinerna. Framtidens samhällsaktörer behöver ett
modernt ledarskap och vi ser fram emot att få vara en än mer aktiv part i att utveckla det, säger Ulf
Dahlqvist, vd för Gullers Grupp.

För mer information kontakta:
Katarina Gentzel Sandberg, 0708-94 94 17
Ulf Dahlqvist, 0707-30 16 65

Nyhet

Animatören Johan Åkerberg till Gullers Grupp