Nyheter

Meny
Stäng

Ny ledarskapsfilosofi för samhällsaktörer

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Gullers Grupp fortsätter sin kraftiga tillväxt genom att expandera erbjudandet inom management. Med ett fokus på ledare för samhällsaktörer lanserar man en helt ny metod – strategisk improvisation som ledarskapsfilosofi.

– Dagens ledare ställs inför helt nya utmaningar. I en värld där globalisering, digitalisering, förtroendekriser och polarisering sätter hårt förändringstryck på de flesta organisationer räcker inte de gamla synsätten på effektiv styrning riktigt till. Moderna ledare behöver improvisera mer, säger Katarina Gentzel Sandberg, en av bokens författare och seniorkonsult på Gullers Grupp.

Strategisk improvisation lanserades år 2017 som ett nytt sätt att arbeta med kommunikation och mycket snart stod det klart att tankesättet även kunde appliceras på ledarskap och organisationers innovationsförmåga. Det är ett nytt mindset för ledare som behöver kunna agera snabbt, men ändå genomtänkt, för att inte förlora riktningen för organisationen. Metoden hämtar framför allt inspiration från musik, politik och teaterns värld.

Genom att belysa omvärldens betydelse för organisationer, koppla in den senaste
ledarskapsforskningen och lyfta musikalisk improvisation skapar boken ett ramverk; som sedan förstärks och exemplifieras genom intervjuer med framgångsrika ledare som på många sätt kan beskrivas som strategiska improvisatörer.

– Idag räcker det inte för ledare att bara kunna visa ekonomiska resultat. Ledarskap handlar om att bygga förtroende och i allt större utsträckning om att motivera vilken nytta man gör, inte bara för sin egen organisation utan för samhället i stort. Det ställs krav på organisationer att kunna visa sitt värde och för att kunna leda en sådan organisation på ett framgångsrikt sätt behövs nya verktyg, säger
Jesper Falkheimer, en av författarna, professor i strategisk kommunikation och ledamot i Gullers Grupps styrelse.

Boken är ett sätt att förtydliga Gullers Grupps erbjudande inom strategi, management och analys.

– Att ledarskap och kommunikation är tätt sammanflätat är inget nytt, men i en värld där allt mer handlar om förtroende och värdeskapande bortom de traditionella mätfaktorerna är det dags att en gång för alla sudda ut gränserna mellan disciplinerna. Framtidens samhällsaktörer behöver ett modernt ledarskap och vi ser fram emot att få vara en än mer aktiv part i att utveckla det, säger Ulf Dahlqvist, vd för Gullers Grupp.

För mer information kontakta:
Katarina Gentzel Sandberg, 0708-94 94 17
Ulf Dahlqvist, 0707-30 16 65

Nyhet

Animatören Johan Åkerberg till Gullers Grupp