Meny
Stäng

Sverigestudien – vilka värderingar formar Sverige idag?

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin

Osäkerhet om framtiden, byråkrati samt våld och brott ligger i topp på listan över värderingar, egenskaper och beteenden som beskriver Sverige idag. Sverigestudien är en kartläggning av vilka värderingar som är vanligast hos oss som individer, på våra arbetsplatser, i våra kommuner och i samhället i stort. Nu kan du engagera din organisation i dialogen.

Den 6 september anordnade Gullers Grupp i Göteborg tillsammans med Preera och Barret Values Centre ett frukostseminarium om Sverigestudien. Studien släpps årligen och rapporten 2017 var den nionde i ordningen.

Värderingar som är centrala för ett fungerande land anges i studien vara arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer. Det har varit i topp sedan 2009, då studien genomfördes för första gången. Viktiga värderingar på arbetsplatsen är anställdas hälsa, balans mellan hem och yrkesliv samt humor och glädje. För individen är familj, glädje och ärlighet mest centralt.

Inom områdena kommunikation, management och varumärken växer också vikten av värderingar. Det blir allt viktigare att stå för något. Google pratar om mångfald, IKEA om enkelhet och Volvo om omtanke. Värderingarna blir ett verktyg för verksamheten. Men hur kan det användas?

– För att verkligen nå ut med en värdegrund i en organisation kan man inte bara kommunicera värderingar, utan man måste leva efter dem. De måste genomsyra ledning och styrning, säger Sara Farnebo, VD på Preera.

– Att jobba med värderingar kan vara en hälsofråga, säger Tor Eneroth från Barrett Values Centre. Det är ett sätt att frigöra den fulla potentialen på arbetsplatsen och tydliggöra vad organisationen ska vara.

Nu uppmuntrar Sverigestudien till dialog i bland annat skolor, olika geografiska områden och på företag. På Kvalitetsmässan 14–16 november ska resultatet från dialogerna sammanställas till tips, hjälp och tolkningar om hur resultatet kan tas vidare.

Läs mer om Sverigestudien och hur du kan engagera dig i dialogen.

Nyhet

Så når du effekt med rörlig bild