Om kommunikation, innovation – och navigation

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Gentest – en vän eller fiende? Ett genetiskt test ska låta hoppfulla föräldrar välja smartare, längre och friskare barn eller undvika ärftliga sjukdomar. Det kan låta som en dystopisk scifi-film men det finns också de som ser det som en möjlighet att skydda sitt barn från ondo. Men fungerar det verkligen eller ökar det istället risken för andra sjukdomar? Från Medical Xpress.

Abortlagen ifrågasätts när livet går att rädda ännu tidigare. De medicinska framstegen för att rädda för tidigt födda barn skakar om livsduglighetsbegreppet i svensk abortlagstiftning. Efter vecka 18 får foster enbart aborteras om de inte anses livsdugliga. Hur hanterar man begrepp som fått ny innebörd på grund av medicinsk framfart? Från Sveriges Radio.

Bröstmjölk minus bröst? Företaget Biomilq har skapat ett alternativ till bröstmjölk baserat på mänskliga celler, som enligt företaget är det närmaste man kan komma till den riktiga varan. Dock saknar det laboratorieframställda alternativet t.ex. de naturliga antikroppar som bröstmjölken har, något grundaren av Biomilq inte ser som ett problem. När ammas det sista barnet? Från Huffington Post.

Innovationer för mänskligheten framåt. Hinner mänskligheten med i innovationernas takt?

Varför är det värt att veta? Innovationer, särskilt inom hälsosektorn, ritar om den etiska kartan och utmanar individens etiska kompass. Det ställer allt högre krav på fingertoppskänsla i intern och extern kommunikation. Det gäller att förstå området och den nya utvecklingen för att kunna välja rätt väg framåt.

Som samhällsaktör blir det avgörande att förstå de nya förutsättningarna när framtiden erbjuder möjligheter att styra över det ofödda livet – vi behöver vara förberedda att möta de etiska dilemman som skapas när forskning och ny teknik möjliggör det omöjliga. Ta ombord någon som kan vara din etiska styrman och navigera rätt bland framtidens kobbar och skär.

Presenterat av Anders Bergman